Gilles Du PLESSIS D’ARGENTRE

Ficha del soldado

Volver al buscador
Gilles
Du PLESSIS D'ARGENTRE
-

1/1/22
-
-
FRANCIA

-
-
Normandia
20/8/44

AFL: 2DB / 1RMT / 3 Bon / 9 Cia
Normandia
20/8/44
AFL: 2DB / 1RMT / 3 Bon / 9 Cia

Mando
Agente de transmisiones
HT 'Les Cosaques' nº 410782
-

-
-
2ª clase
-
-

-
-
-
Volver al buscador